Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Grzegorzówka oraz Wólka Hyżneńska