Komunikat o zwalczaniu pryszczarka kapustnika


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

w Rzeszowie

ODDZIAŁ w RZESZOWIE

Komunikat z dnia 16 maja 2018 roku

o zwalczaniu pryszczarka kapustnika

 

Plantacjom rzepaku zagraża pryszczarek kapustnik

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Wylot owadów dorosłych (muchówek) następuje najczęściej w początkach kwitnienia rzepaku. Pryszczarek kapustnik ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem podobnikiem, który ułatwia mu składanie jaj w łuszczynach. Łuszczyny rzepaku opanowane przez pryszczarka kapustnika przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą się
i przedwcześnie pękają. Skutkiem tego jest osypywanie się nasion.

 

Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

  • średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie
  • 1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika
  • 1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika

 

Zabiegi zwalczające  przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

 

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

  • prawidłowej agrotechniki,
  • izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
  • wysiew odmian późno zakwitających.

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

 

Uwagi:

 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.


1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
? użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
? jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.
3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin.
4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Opracowała: M. Błażej                                                                                                                              Kierownik Oddziału w Rzeszowie

                                                                                                                                             Roman Chmura

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie

ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

tel. 17 850 03 96,  fax 17 850 03 97

o-rzeszow@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/