Ochrona powietrza


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację.

 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

Wejdź na stronę http://zone.gunb.gov.pl/, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

 

Deklarację można również złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Hyżne - III piętro, pokój nr 17. W tym celu pobierz deklarację https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq, wypełnij ją i przynieś lub wyślij pocztą do Urzędu.

 

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

 

Szczegóły dotyczące CEEB znajdują się po linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk