Wybory na Prezydenta RP 2020


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych