Wybory na Prezydenta RP 2020


Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Hyżne obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 5,

- Nr 8, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

                                                                                                                   Komisarz Wyborczy
                                                                                                                       w Rzeszowie I

 

                                                                                                                       Marcin Dudzik