Sprawozdania finansowe


Sprawozdania finansowe za 2020 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół