Sprawozdania finansowe


Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół