Sprawozdania finansowe


Sprawozdania finansowe za 2018 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół