Petycje


Petycja przeciwko lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów


Treść petycji
Data wpływu petycji 11.01.2021 r.
Wnioskodawca Grupa mieszkańców Gminy Hyżne
Odpowiedź na petycję