Petycje


Petycja w sprawie łączenia klas w Szkole Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego w Hyżnem z dnia 07.05.2019 r.