Petycje


Petycja w sprawie łączenia oddziałów klasowych w Szkole Podstawowej im. gen. W. Sikorskiego w Hyżnem z dnia 06.05.2019 r.