Wybory


Uchwała XXXVIII/268 w sprawie podziału Gminy Hyżne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu