Wybory


Uchwała XXXVIII/269 w sprawie podziału Gminy Hyżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowyh komisji wyborczych