Wybory


Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW w Rzeszowie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję Urzędnika Wyborczego