Obwieszczenia


Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie linii kablowej energetycznej przez wody powierzchniowe potoku Tatyna