Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe dla postępowania w wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary"


Termin składania ofert 26.10.2020 r