Zapytania ofertowe


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka"