Aktualności


Dodatek osłonowy - informacja


 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Hyżne,

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) gmina Hyżne poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizować będzie zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

 

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hyżnem w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

 

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

 

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

 

W załączeniu wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.