Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Wójta Gminy Hyżne z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także powołania Komisji konkursowej.