Aktualności


Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także powołania Komisji konkursowej