Aktualności


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca szkód w uprawach rolnych


Wójt Gminy Hyżne informuje producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, że mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 7 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021r.

W załączeniu pismo Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.