Aktualności


Informacja dotycząca naboru dzieci do żłobka "Słoneczko"


Nabór wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka „Słoneczko” odbędzie się w dniach: 12.04.2021r – 16.04.2021r.
Dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Internetowej Urzędu Gminy Hyżne w zakładce oświata/ żłobek

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1.  podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  2.  podpisaną klauzulę informacyjną (RODO)

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w siedzibie żłobka.

W razie dodatkowych pytań:


tel. 512913360 - dyrektor żłobka Jolanta Szpiech