Aktualności


Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 1844/2 w miejscowości Szklary, gm. Hyżne będąca własnością Gminy Hyżne