Aktualności


Wójt Gminy Hyżne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Hyżne przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat