Aktualności


NR XXVIII/184/17 RADY GMINY HYŻNE w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia