Aktualności


XXVIII/183/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia