Aktualności


Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

XXII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 3 listopada 2020 r. o godz. 9:00 zdalnie.

Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Hyżne, na podstawie § 24 Uchwały Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Hyżne.

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”
  2. Podęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/104/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.
  8. Analiza oświadczeń majątkowych.

 Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

                                                                                                                                                 Bogusław Kotarba

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                             (podpisano elektronicznie)