Aktualności


Zarządzenie Nr 138/20 Wójta Gminy Hyżne z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac realizowanych w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr ewid. 2410/1"