Aktualności


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie przypomina o konieczności niezwłocznego powiadamiania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie o każdym przypadku padnięcia trzody chlewnej w gospodarstwie