Aktualności


Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

XXI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 18 września 2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

Program sesji:

 

 1. Wręczenie stypendium edukacyjnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Hyżne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Hyżne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hyżne za I półrocze 2020 roku.
 1. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 2. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Bogusław Kotarba