Aktualności


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Hyżne