Aktualności


INFORMACJA w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych


Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Hyżne wprowadziła w życie jedne z najniższych w regionie stawek podatku od środków transportowych

  • Gmina Hyżne jest jedyną gminą w najbliższej okolicy z tak preferencyjnymi dla przedsiębiorców stawkami
  • Wójt zachęca w ten sposób do rejestrowania działalności transportowej na terenie naszej gminy
  • Atrakcyjne i kluczowe w tym względzie stawki dotyczą autobusów i samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych lub balastowych.

Rada Gminy Hyżne podjęła uchwałę, dzięki której opłaty podatkowe za środki transportu obniżono do najniższych stawek ustawowych tj. średnio nawet o 70%.

Jeśli chcecie Państwo być naszymi podatnikami wystarczy:

 

  • posiadać siedzibę firmy na terenie gminy Hyżne, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, zakład lub wydzieloną jednostkę posiadająca środki transportowe
  • dokonać zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) i złożyć deklarację DT-1
  • dokonać zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz złożyć deklarację DT-1.

 

Zapewniamy wsparcie firmom pod kątem lokowania działalności na terenie naszej gminy oraz oferujemy pomoc w zakresie doradztwa oraz wypełnianiu deklaracji DT-1

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (17) 23 045 75 oraz w Urzędzie Gminy Hyżne 36-024 Hyżne 103, III piętro, pok. Nr 18.