Aktualności


OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadania "Organizacja ferii profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne"