Aktualności


Informacja dot. możliwości oddawania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych


Wójt Gminy Hyżne informuje, że do 30 listopada 2019 r. istnieje jeszcze możliwość bezpłatnego oddawania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych (np. zużyte opony, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.) do Gniazda Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hyżnem (Plac ZUKiR) w każdą sobotę w godzinach od 12.00 do 16.00.