Aktualności


Zawiadomienie


Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 21 października 2019 r. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  2. Wydanie opinii w sprawie petycji.
  3. Sprawy różne.

__________________________

Przewodniczący Komisji

Karol Piękoś