Aktualności


Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 11 września 2019 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

  • Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
  • Ustalenie wykazu inwestycji gminnych w celu przeprowadzenia kontroli.   

   __________________________

Jarosław Ziarno

Przewodniczący Komisji