Aktualności


Zawiadomienie - XI Sesja Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

XI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00
w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Hyżne.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hyżne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
  4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hyżne za I półrocze 2019 roku.
  5. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  6. Sprawy różne.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                         Bogusław Kotarba