Aktualności


Posiedzenie Komisji skarg


Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 27 sierpnia 2019 r.
o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Hyżne złożonej przez Panią Annę Melcer.
  2. Wydanie opinii dotyczącej skargi oraz przygotowanie projektu uchwały.
  3. Sprawy różne.
  •                                                             Przewodniczący Komisji
  •                                                                         Karol Piękoś