Aktualności


Zawiadomienie


X sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych - zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Hyżne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Hyżne.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  6. Sprawy różne.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc


Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

               Bogusław Kotarba