Aktualności


Zawiadomienie


VIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie warunków likwidacji Gimnazjum w Hyżnem.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne".
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
  9. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

 

 ________________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne 

               Bogusław Kotarba