Aktualności


Zawiadomienie


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 29 maja 2019 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:


1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2018 rok.

4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok.

________________________________________

Jarosław Ziarno

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej