Aktualności


Zawiadomienie


 

VII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia  inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
  3. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „W sieci bez barier”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
  6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
  8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

 

________________________________________ 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 

               Bogusław Kotarba