Aktualności


Zawiadomienie


Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 13 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne, odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawa wynajmu budynku nr 225 w Hyżnem (Senior+),
  2. Sprawa sprzedaży działki nr 3094/2 w miejscowości Hyżne,
  3. Sprawa sprzedaży działki nr 133/4 w miejscowości Grzegorzówka,
  4. Sprawa przejęcia drogi prywatnej położonej w m. Dylągówka na rzecz gminy,
  5. Sprawa świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Hyżne,
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej,
  7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie programu ochrony zwierząt,
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie**wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości,
  9. Sprawy różne.

___________________________________________

Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych

Edward Kołodziej