Aktualności


Zmiana miejsca odbycia zebrania wiejskiego w Szklarach!


Zebranie wiejskie Sołectwa Szklary w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zwołane na 10 marca 2019 r. godz. 9:00, odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szklarach.