Aktualności


Informacja


Przewodniczący Komisji rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji oraz Komisji ds. społeczno-gospodarczych zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Hyżne, które odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00. 

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektu budżetu Gminy Hyżne na rok 2019.

2. Wydanie opinii do projektu budżetu.

3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Ziarno
_______________________________________________

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Karol Piękoś
_______________________________________________

Przewodniczący Komisji do spraw społeczno-gospodarczych

Edward Kołodziej
_______________________________________________