Aktualności


Informacja


Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 9 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00 odbędzie się drugie posiedzenie Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hyżne. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Karol Piękoś
_______________________________________