Przetargi


Remont drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary w km 0+000-0+565


Remont drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary w km 0+000-0+565

Link do postępowania - https://pzp.hyzne.pl/#/offer/b4eba513-5905-4e26-8d4b-5c4a5b816006