Przetargi


Zadanie nr 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7 Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne


Zadanie nr 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne.

Link do postępowania - https://pzp.hyzne.pl/#/offer/275cff3d-0f7a-47e8-9dda-a2e400644fa3

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Zadanie nr 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7  - 78 000,00 zł
Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne – 44 808,20 zł