Przetargi


Przebudowa drogi gminnej nr G108454R Brzezówka - Hyżne - Dylągówka w km 0+000 - 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych


Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka – Hyżne Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych.

Link do postępowania - https://pzp.hyzne.pl/#/offer/59fe3627-dd09-4a61-abc1-d6aa69176414

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 247 606,00 zł