Przetargi


Przebudowa dróg na terenie Gminy Hyżne Zadanie nr 1 "Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka" Zadanie nr 2 "Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka"


Przebudowa dróg na terenie gminy Hyżne Zadanie nr 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka” Zadanie nr 2. ”Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka”

Link do postępowania:

https://pzp.hyzne.pl/#/offer/5d909fe4-4c61-4e8c-8a57-66da4a660420/Parts

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Zadanie nr 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka” 65 808,26 zł

Zadanie nr 2. ”Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka” 35 090,30 zł